Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 45€

0

Όροι χρήσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Προοίμιο 

Ο όρος «η παρούσα ιστοσελίδα» αναφέρεται στο «www.aretousa-wines.com» το οποίο ανήκει στην ατομική εταιρεία με την επωνυμία «Ποντικάκης Διονύσιος», και διακριτικό τίτλο Aretousa Wines & Spirits, (ΑΦΜ: 105787515, ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, Λεωφ. Αγ.Μαρίνας-Κορωπίου 411, με αριθμό ΓΕΜΗ:5376201000, η οποία είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας και η οποία θα αναφέρεται στην παρούσα πολιτική ως «εμείς» ή «η εταιρεία». Ο όρος «οι υπηρεσίες μας» αναφέρεται στις υπηρεσίες που παρέχουμε διαδικτυακά, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες που μπορεί να παρέχουμε κατά καιρούς.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας που βρίσκεται στη διεύθυνση www.aretousa-wines.com. H περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.aretousa-wines.com συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Στην παρούσα πολιτική θα αναφερόμαστε σε εσάς με τους όρους «χρήστης», «επισκέπτης», «εσείς».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης και περιήγησής σας στην ιστοσελίδα www.aretousa-wines.com και προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρέχουμε, είναι πιθανό να απαιτηθεί από πλευράς σας η καταχώριση ατομικών πληροφοριών και προσωπικών σας δεδομένων.

Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στην προστασία και στον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών σας δεδομένων και, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας, χρησιμοποιούμε μόνο πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς με νόμιμο τρόπο. Η χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς διέπεται από την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και από τους Όρους Χρήσης αυτής. Η παρούσα Πολιτική σας εξηγεί ποιες πληροφορίες και ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από εμάς, για ποιους σκοπούς, με ποιόν τρόπο χρησιμοποιούμε αυτά ή/και διαμοιραζόμαστε αυτά και πώς αυτές οι πληροφορίες και τα δεδομένα αποθηκεύονται. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα Πολιτική έχει εφαρμογή μόνο σε πληροφορίες που συλλέγονται από αυτή την ιστοσελίδα και όχι σε πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτικής Ιδιωτικότητας για να κατανοήσετε τις πρακτικές της εταιρείας μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα μεταχειριζόμαστε. Για τους σκοπούς της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων την Κα Μαραμαθά Σοφία Δικηγόρο Αθηνών.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(ΑΠΔΠΧ).

 

Σεβόμαστε απόλυτα τα δικαιώματά σας στην ιδιωτικότητα και τα προσωπικά σας δεδομένα και αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, αλλά και πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, διαμοιραζόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα.

 

Η παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας επεξηγεί:

(1) Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και για ποιό σκοπό

(2) Τί είναι τα cookies

(3) Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που συλλέγουμε

(4) Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

(5) Πού επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

(6) Πόσο χρόνο μπορούμε να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

(7) Προβλέψεις για opt-in και opt-out επιλογές αγορών

(8) Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ενημερώνετε αυτά

(9) Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

(10) Γιατί στην ιστοσελίδα μας έχουμε links προς άλλες ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

(11) Πώς μπορούμε να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική

(12) Πού και με ποιό τρόπο μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, παράπονα ή να έρχεστε σε επαφή μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική

 

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε αγορές μέσω της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ρητώς ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος θα πρέπει είτε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή να ενημερώσετε το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του προσώπου σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας, ώστε να λάβουμε την συγκατάθεσή τους στην παρούσα Πολιτική πριν καταχωρίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στην ιστοσελίδα μας, εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας ή κάνετε κάποια παραγγελία. Όσοι ασκούν την επιμέλεια ανήλικου προσώπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να αποτρέπουν τα πρόσωπα υπό την εποπτεία τους από το να έχουν πρόσβαση και χρήση ιστοσελίδων που απευθύνονται σε ενήλικους. Σε καμία περίπτωση και υπό καμία προϋπόθεση δεν θα πρέπει η ιστοσελίδα μας να χρησιμοποιείται από ανήλικους μικρότερους των 14 ετών.

 

(1) Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και για ποιό σκοπό

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές σας πληροφορίες όταν καταχωρείτε αυτές για να κάνετε χρήση κάποιας από τις υπηρεσίες μας, για να κάνετε κάποια παραγγελία, για να χρησιμοποιήσετε τις online υπηρεσίες μας, για να επικοινωνήσετε με εμάς καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο -όπως επί παραδείγματι μέσω των social media- για να σχολιάσετε στο μπλογκ μας, για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες, για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για ειδικές προσφορές ή για να λαμβάνετε ενημερώσεις, για να συμμετάσχετε σε έρευνες αγοράς ή για να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια. Κάθε φορά θα πρέπει να μας παρέχετε διακριτή και ρητή συγκατάθεση, ώστε να μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες.

Με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας σας δηλώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας διαπνέεται από την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται και για το λόγο αυτό συλλέγουμε τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. 

Τα δεδομένα που συλλέγουμε και τηρούμε σχετικά με εσάς μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, το email, το τηλέφωνό σας (κινητό ή σταθερό), τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση αποστολής, τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση IP, κριτήρια αναζήτησης, το ιστορικό αναζητήσεων, απαντήσεις σε έρευνες αγοράς, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε (π.χ. Internet Explorer,Google Chrome, Firefox ή Safari), την ώρα που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και το χρόνο που παραμένετε σε αυτή, το url από το οποίο μεταφέρεστε στην ιστοσελίδα μας ή άλλες πληροφορίες γεωεντοπισμού, το περιεχόμενο που μοιράζεστε μαζί μας, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, την ημερομηνία γεννήσεώς σας, λεπτομέρειες σχετικά με τα password σας ή απαντήσεις σας σε ερωτήσεις ασφαλείας.

 

Επιπροσθέτως, η ιστοσελίδα μας συλλέγει πληροφορίες, όχι με σκοπό τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πρόσωπα, οι οποίες όμως, λόγω της φύσεώς τους θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασίας και διασύνδεσής τους με δεδομένα που τηρούν τρίτα μέρη, να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την ταυτοποίηση χρηστών. Η συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει διευθύνσεις IP, domain names που ανασύρονται από τον υπολογιστή του χρήστη της ιστοσελίδας, URI (Uniform Resource Identifier) πηγών που αναζητήθηκαν, ώρες που έγιναν οι αναζητήσεις, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί το αίτημα αναζήτησης στον server, το μέγεθος του αρχείου που ανακτήθηκε ως απάντηση στο αίτημα, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει το status της απάντησης που δόθηκε από τον server (επιτυχές, error κλπ) και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και το λειτουργικό περιβάλλον.

 

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί επίσης το pixel καταγραφής Commerce Connector, το οποίο συλλέγει μόνο ανώνυμες πληροφορίες αγοράς/παραγγελίας. Με άλλα λόγια, καμία λεπτομέρεια χρήστη ή πληροφορία για προσωπική ταυτοποίηση κανενός είδους δε συλλέγεται, ούτε καν για στατιστικούς σκοπόυς.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας της και διαγράφονται αμέσως μετά την για τον σκοπό αυτό επεξεργασία τους. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις εγκληματικών ενεργειών κατά της ιστοσελίδας. Πέραν όμως αυτών των περιπτώσεων.

Επίσης, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που εσείς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως την ώρα που αρχίζετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας και στις υπηρεσίες της και την διάρκεια παραμονή σας σε αυτή, την ταυτότητα της ιστοσελίδας από την οποία μεταφέρεστε στη δική μας ή την ταυτότητα αυτής στην οποία μεταφέρεστε μετά την επίσκεψή σας στη δική μας, επιλογές που κάνετε και τις προτιμήσεις, που δηλώνετε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (ακόμα και αν δεν ολοκληρώσετε κάποια παραγγελία) και πληροφορίες τις οποίες εισφέρετε στην ιστοσελίδα μας ενόσω αξιολογείτε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία που σας προσφέρουμε.

Ενδέχεται εξάλλου να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες μας, όπως επί παραδείγματι τον τύπο της συσκευής (συμπεριλαμβανομένων και μοναδικών αριθμών αναγνώρισης της συσκευής), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, το πρόγραμμα περιήγησης ή εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή τηλεφωνικού δικτύου, την διεύθυνση IP ή τον τηλεφωνικό σας αριθμό.

Δεν συλλέγουμε:

Οικονομικές πληροφορίες από κάποιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής: σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αγοράσετε κάποιο προϊόν ή να κάνετε πληρωμές («Υπηρεσία Πληρωμής»). Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, θα κατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληρωμών. Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε μια Υπηρεσία Πληρωμών θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους της Υπηρεσίας Πληρωμών, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε Υπηρεσίας Πληρωμών.

Ευαίσθητες πληροφορίες: ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην αποκαλύπτετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) στις ή μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας ή με άλλο τρόπο.

Δεν συλλέγουμε πληροφορίες για την πραγματική και ακριβή θέση σας, παρά μόνο για την κατά προσέγγιση θέση σας σε επίπεδο πόλης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείτε. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και πάντοτε με τη ρητή συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies ή άλλες παρεμφερείς τεχνολογίες για να αποθηκεύσουμε και να αποκτήσουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Ενδέχεται για παράδειγμα να συλλέξουμε πληροφορίες για την διεύθυνση ΙΡ που χρησιμοποιείτε προκειμένου να διευκολυνθούμε στη διάγνωση σφαλμάτων του server μας.

(2) Τί είναι τα cookies

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies προκειμένου να παρέχουμε, να βελτιώσουμε, να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας. Με αυτό τον τρόπο συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς των online υπηρεσιών μας. Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία που αποστέλλονται από την ιστοσελίδα μας στον υπολογιστή σας ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιείτε και στην οποία εμείς αποκτούμε πρόσβαση όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε και να ανακτούμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας. Βοηθούν στην παρουσίαση από την ιστοσελίδα μας προς εσάς πληροφοριών με τρόπο που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.

Η χρήση session cookies (τα οποία δεν αποθηκεύονται μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται όταν τερματιστεί η τρέχουσα λειτουργία του προγράμματος περιήγησης) περιορίζεται αυστηρά στην μετάδοση αρχείων που αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της κάθε συγκεκριμένης συνεδρίας και τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα τα cookies μας βοηθούν με λειτουργίες, όπως η υπενθύμιση του username για μελλοντική χρήση, η κατανόηση του τρόπου χρήσης από εσάς των υπηρεσιών μας και βελτίωσης αυτών με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε, αλλά δεν επιτρέπουν την απόκτηση προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αποδέχεται cookies, αλλά αυτό ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν τα cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας μας (functional cookies) και είναι απαραίτητα για την εμφάνιση της ιστοσελίδας και την αποτελεσματική λειτουργία της στον υπολογιστή σας.

3) Πώς ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας

Κάθε φορά που μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα, εμείς τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για τους σκοπούς που αναφέρουμε στην παρούσα Πολιτικής Ιδιωτικότητας, στις φόρμες καταχώρισης των δεδομένων που συμπληρώνετε, σε άλλους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις ή στα email που αποστέλλονται σε εσάς μετά την καταχώριση δεδομένων στην ιστοσελίδα μας.

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας: Εάν χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας, καταχωρείτε, ελέγχετε ή τροποποιείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, εμείς καταγράφουμε προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά χρησιμοποιούνται πρωτίστως προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας ή πληροφορίες που ενδεχομένως αναζητάτε και για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία αγορών. Τηρούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε και ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουμε για διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων και (α) για λογιστικούς σκοπούς, τιμολόγηση, διενέργεια ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, (β) για έλεγχο σχετικά με την πίστωση ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, (γ) για έλεγχο ταυτότητας ή έλεγχο σχετικά με εξουσιοδότηση χρήσης μέσων πληρωμής, (δ) για επαλήθευση στοιχείων πιστωτικών και χρεωστικών και άλλων μέσων πληρωμής, (ε) για αναζήτηση οφειλών, (στ) για διαχειριστικούς και νομικούς λόγους, (ζ) για αντιστοίχιση και απόρριψη δεδομένων, για στατιστικούς λόγους και λόγους ανάλυσης αγοράς ή πληροφόρησης σχετικά με την αγορά με τη ρητή σας συγκατάθεση, (η) για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την συντήρηση του συστήματος, (θ) για έρευνες ικανοποίησης πελατών με τη ρητή σας συγκατάθεση, (ι) για την εξυπηρέτηση πελατών και για να βοηθηθούμε σε μελλοντικές συναλλαγές μαζί σας επί παραδείγματι προκειμένου να διευκολυνθούμε στην αναγνώριση των αναγκών και των προτιμήσεών σας, με τη ρητή σας συγκατάθεση, (ια) όπου απαιτείται από το Νόμο ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νόμιμων διαδικασιών ή τη διευθέτηση αντιδικιών και (ιβ) για οποιοδήποτε άλλο λόγο αναφέρεται στους όρους και προϋποθέσεις που έχουμε θέσει για τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις ανωτέρω πληροφορίες σε έναν ή περισσότερους από τους φορείς που αναφέρονται στο τμήμα της παρούσας Πολιτικής με τίτλο «Με ποιόν ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα».

Αποθηκευμένες πληροφορίες σχετικά με μέσα πληρωμής θα κοινοποιηθούν μόνο στον φορέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε για την εκτέλεση των πληρωμών και με κανένα άλλο τρίτο μέρος και θα χρησιμοποιηθούν μόνο προκειμένου να γίνει επεξεργασία της παραγγελίας σας, χρησιμοποιώντας το σύστημα του φορέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε για την εκτέλεση των πληρωμών.

Προσαρμογή των online υπηρεσιών μας και στοχευμένη διαφήμιση: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που μας παρέχετε ή πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των cookies όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας προκειμένου να δημιουργήσουμε μία εικόνα των ενδιαφερόντων σας. Εν συνεχεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την εικόνα αυτή προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι, όταν απευθύνουμε προς εσάς πληροφορίες για προϊόντα μας ή προωθητικά μηνύματα ή όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας, δεν θα χάσετε προσφορές και πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη συνεργαζόμενα με εμάς για την προς εσάς διαφημιστική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες και online υπηρεσίες τρίτων μερών (στοχευμένη διαφήμιση).

Σχόλια και κριτικές που υποβάλλονται αναφορικά με τις online υπηρεσίες μας: Αν επιθυμείτε να υποβάλετε ένα σχόλιο στο blog μας αναφορικά με τις υπηρεσίες μας, εμείς διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι) να δημοσιεύσουμε το σχόλιό σας online ή με άλλο τρόπο προκειμένου να προωθήσουμε την επιχείρησή μας και τις υπηρεσίες μας. Θα συλλέξουμε δεδομένα όπως το όνομά σας ή το username σας, τα οποία θα εμφαίνονται δίπλα στο σχόλιο, αλλά και το email σας, το οποίο δεν θα δημοσιεύεται, αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να έρθουμε σε επαφή μαζί σας σχετικά με το σχόλιό σας.

Υπηρεσίες μέσω κινητής τηλεφωνίας: Όταν ζητάτε από εμάς παροχή υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου, ενδέχεται να τηρήσουμε σε αρχείο τον αριθμού κινητού τηλεφώνου σας, τον τύπο του τηλεφώνου, το λειτουργικό σύστημα της τηλεφωνικής συσκευής σας και πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και να συνδέσουμε έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό με την τηλεφωνική συσκευή σας. Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε την γλώσσα της τηλεφωνικής σας συσκευής, την γλώσσα των εφαρμογών και τη χώρα προέλευσης. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες μέσω υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και για τη διαχείριση αυτών.

 

Έρευνες πελατών: Κατά καιρούς ενδέχεται να σας ρωτάμε την άποψή σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα που έχετε αγοράσει μέσω αυτών. Όταν διεξάγουμε έρευνες ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies και να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από αυτά τα cookies με τις απαντήσεις σας.

Κυρίως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να καταλήξουμε σε στέρεα επιστημονικά συμπεράσματα, για να δημιουργήσουμε νέες υπηρεσίες, και με τη ρητή συγκατάθεσή σας, να σας αποστέλλουμε newsletters και πληροφορίες για εκδηλώσεις και/ή άλλες υπηρεσίες για τις οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε, όπως επίσης και για στατιστικούς λόγους και λόγους που σχετίζονται με την έρευνα.

Πιό συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) προκειμένου να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να επικαιροποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να τις διατηρούμε ακριβείς. Για τους σκοπούς αυτούς χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.

(β) προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχουμε παρουσιάζεται σε εσάς με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τις συσκευές σας και προκειμένου να σας παρουσιάσουμε περιεχόμενο και χαρακτηριστικά τα οποία ταιριάζουν σε εσάς, τα ενδιαφέροντά σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδεθείτε με τις υπηρεσίες που σας παρέχονται για το σκοπό αυτό.

(γ) για να σας παρέχουμε πληροφορίες για υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς ή για κάποιες που πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε (σύμφωνα με τις εμπορικές σας προτιμήσεις). Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς και πάντοτε κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας.

(δ) προκειμένου να καθορίσουμε και να προβλέψουμε τις πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να σχετίζονται με εσάς. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικά με το πώς συνδέεστε με τις υπηρεσίες που παρέχονται γι’ αυτό το σκοπό.

(ε) προκειμένου να εξάγουμε στέρεα επιστημονικά συμπεράσματα, να διεξάγουμε σφυγμομετρήσεις, για στατιστικούς λόγους και λόγους που σχετίζονται με την έρευνα.

(στ) για να σας ειδοποιούμε σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες που παρέχουμε και να απαντάμε στα παράπονά σας και σε ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.

(ζ) για να αποτρέπουμε, να εντοπίζουμε και να διερευνούμε παράνομες δραστηριότητες, παραβιάσεις συμφωνιών μεταξύ της εταιρείας μας και ημών και απειλές για την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικά με το πώς συνδέεστε με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

(η) προκειμένου να παράγουμε συγκεντρωτικά στατιστικές πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία με εσάς και την πρόσληψη από εσάς των υπηρεσιών μας.

(4) Με ποιόν ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε αυτές σε διαφημιστές ή σε άλλα τρίτα μέρη. Προκειμένου να μπορέσουμε να μοιραστούμε πληροφορίες.

Μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις μπορούμε να μοιραστούμε ελεύθερα κατά την κρίση μας τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε:

Σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εργάζονται για το www.aretousa-wines.com. Συνεργαζόμαστε με έμπιστα τρίτα μέρη (υπηρεσίες υποστήριξης λογιστικού προγράμματος, λογιστές, δικηγόρους), προκειμένου να παρέχουμε, βελτιώνουμε και προωθούμε τις υπηρεσίες μας. Τα εν λόγω τρίτα μέρη είναι συμμορφωμένα με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό των πληροφοριών σας σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Νόμος και δημόσια τάξη: Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη εφόσον κρίνουμε ότι η γνωστοποίηση αυτή (α) επιβάλλεται από το Νόμο, με δικαστική απόφαση ή απαιτηθεί από οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική, δικαστική, αστυνομική, διοικητική ή ρυθμιστική Αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (β) όταν είναι απαραίτητη για την προστασία προσώπου από κίνδυνο ζωής ή σοβαρή βλάβη της υγείας, (γ) όταν είναι αναγκαία για την αποτροπή απάτης ή οικονομική εκμετάλλευση των χρηστών της ιστοσελίδας μας ή (δ) απαιτείται για την νομική προστασία των δικαιωμάτων μας διανοητικής ιδιοκτησίας.  

(5) Πού επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Όταν χρησιμοποιούμε προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, μπορεί να μεταφέρουμε, να επεξεργαστούμε ή να αποθηκεύσουμε αυτές. Όταν κάνουμε αυτό, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουμε την ακεραιότητα των δεδομένων και να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά σας επί αυτών. Εσείς, δίνοντάς μας τα δεδομένα και επιλέγοντας (τικάροντας) το κουτί που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε στην μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός του ΕΟΧ.

Κάποια κράτη εκτός ΕΟΧ ενδέχεται να έχουν ανεπαρκείς διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή να παρέχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας για αυτά. Παρέχοντάς μας τα δεδομένα σας και εφόσον εμείς χρησιμοποιήσουμε αυτά με τον τρόπο που έχει αναφερθεί ανωτέρω στην παρούσα Πολιτική, συμφωνείτε ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για τη χρήση των δεδομένων σας από τρίτα μέρη εγκατεστημένα σε αυτά τα κράτη που λαμβάνουν αυτά και τα επεξεργάζονται.

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχεται αποθηκεύονται στους υπολογιστές μας και/ή στους ασφαλείς servers τρίτων μερών που παρέχουν σε εμάς υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων (hosting) υπ’ ευθύνη μας.

(6) Πόσο χρόνο μπορούμε να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται από εμάς έως ότου διαγραφούν και για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων σας θα βρίσκεται πάντοτε σε συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία. Εάν αποφασίσετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ή κατόπιν γραπτού αιτήματός σας μέσω email στο [email protected], εμείς θα διαγράψουμε ή θα καταστρέψουμε κάθε προσωπική πληροφορία που μας έχετε χορηγήσει με την επιφύλαξη (α) του χρόνου που θα απαιτηθεί για τη διαγραφή των δεδομένων από τους server μας και το εφεδρικό μας αρχείο(back up) και (β) της υποχρέωσης σύμφωνα με διατάξεις του εθνικού ή ευρωπαϊκού δικαίου να συνεχίσουμε να τηρούμε κάποια δεδομένα ή της αναγκαιότητας τήρησης αυτών για την επίλυση διαφορών ή την επιβολή τήρησης συμφωνιών ή την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζουμε πολιτική ελαχιστοποίησης των δεδομένων που τηρούμε και κατά συνέπεια και σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίσουμε να τηρούμε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

(7) Προβλέψεις για opt-in και opt-out επιλογές αγορών

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τα οποία σας γνωστοποιούμε, βασιζόμενοι στις προτιμήσεις σας, μέσω τηλεφώνου ή live chat ή σας στέλνουμε μέσω email, SMS και/ή μέσω direct mail. Οι επικοινωνίες αυτές περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα, προσφορές, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες. Η ιστοσελίδα μας ακολουθεί σε σχέση με αυτού του είδους τις επικοινωνίες μία αυστηρή πολιτική opt-in. Αυτό σημαίνει ότι οι ανωτέρω επικοινωνίες θα γίνονται μόνο εφόσον εσείς με θετική σας ενέργεια επιλέξετε να τις λαμβάνετε. Αυτό θα γίνεται με την επιλογή (τικάρισμα) από εσάς του διαθέσιμου στην ιστοσελίδα μας κουτιού.

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε γνώμη και να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Εμείς ανά πάσα στιγμή θα σας προσφέρουμε την ευκαιρία να διαγραφείτε από κάθε υπηρεσία μας και να μη δέχεστε προωθητικές επικοινωνίες, τις οποίες προηγουμένως είχατε αποδεχθεί. Κάθε φορά που θα λαμβάνετε άμεση εμπορική προώθηση, θα ενημερώνεστε πώς μπορείτε να διαγραφείτε από την συγκεκριμένη λίστα που τηρούμε. Εναλλακτικά μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας, κάνοντας opting out, δηλαδή επιλέγοντας και πάλι με θετική σας ενέργεια να μην λαμβάνετε τις επικοινωνίες. Και αυτό γίνεται με την επιλογή (τικάρισμα) από εσάς του διαθέσιμου στην ιστοσελίδα μας κουτιού.

(8) Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ενημερώνετε αυτά.

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να επιθεωρείτε, να λάβετε αντίγραφο ή να διαγράψετε τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και να τα ανανεώνετε μέσα από τον λογαριασμό σας στο aretousa-wines.com. Αν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email [email protected].

Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκτιμάτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε δεν είναι ορθά, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και αφού εισέλθετε στο λογαριασμό σας κάνοντας «log in» πατώντας την επιλογή «Είσοδος» στο επάνω δεξί μέρος της ιστοσελίδας και εν συνεχεία πληκτρολογώντας το username και το password θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιθεωρήσετε και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Μόνο εσείς και, κατόπιν δικού σας αιτήματος, η Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της ιστοσελίδας μας, είναι δυνατόν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, χρησιμοποιώντας μόνο το username και το password. Μπορείτε να τροποποιείτε ή να διαγράφετε αποθηκευμένα στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών κάθε φορά που κάνετε μία αγορά. Μπορείτε επίσης να τροποποιείτε ή να διαγράφετε αποθηκευμένα στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών κάθε φορά που προσθέτετε ή τροποποιείτε μία διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής προϊόντος. Εάν τροποποιήσετε τη διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής ενόσω η παραγγελία σας είναι ακόμα υπό επεξεργασία, θα γίνει εκ νέου επεξεργασία της παραγγελίας σας, αλλά και έλεγχοι επιβεβαίωσης της ασφάλειας των στοιχείων (security validation checks). Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email [email protected] και να ζητήσετε από εμάς να τροποποιήσουμε τα στοιχεία σας.

(9) Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στην ιστοσελίδα μας εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων σας για να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ιδιωτικότητα των πληροφοριών που μας έχετε παράσχει. Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα και πολιτικές ασφάλειας που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούμε. Παράλληλα ακολουθούμε τις διαδικασίες ασφάλειας των δεδομένων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη χρήση και την γνωστοποίηση των δεδομένων που μας έχετε παράσχει, καθώς και τα μέτρα που έχουμε σχεδιάσει και έχουμε θέσει σε λειτουργία για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης των δεδομένων μας. Όταν παραγγέλνετε κάποιο προϊόν ή αποκτάτε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και στα δεδομένα σας, ενεργοποιείται τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer), με την οποία κρυπτογραφούνται τα δεδομένα σας πριν αποσταλούν σε εμάς για να προστατευθούν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 

Πρώτιστη φροντίδα μας είναι να είσαστε ήσυχοι ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή. Για το λόγο αυτό διενεργούμε συχνούς ελέγχους αναφορικά με την ασφάλειά τους, ενώ βελτιώνουμε συνεχώς τις τεχνολογίες ασφαλείας που εφαρμόζουμε για να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων σας (κρυπτογράφηση, ειδοποιήσεις όταν νέες συσκευές ή εφαρμογές συνδέονται με το λογαριασμό σας).

Ασφαλώς πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι στις περιπτώσεις που σας έχουμε δώσει ή έχετε επιλέξει μόνοι σας κάποιο password που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη της ιστοσελίδας μας, είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τηρείτε μυστικό το συγκεκριμένο password. Αν το password κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο με σκοπό τον οποίο δεν εγκρίνετε, είναι δική σας ευθύνη να μας ειδοποιήσετε αμέσως για να αναλάβουμε ενέργειες αποτροπής του κινδύνου για τα δεδομένα σας.

(10) Γιατί στην ιστοσελίδα μας έχουμε links προς άλλες ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι υπηρεσίες μας περιέχουν υπερσυνδέσμους (hyperlinks) που συνδέονται με ιστοσελίδες που λειτουργούν υπό την εποπτεία άλλων φορέων διαχείρισης. Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν τις δικές τους Πολιτικές Ιδιωτικότητας και Πολιτικές cookies, τις οποίες σας προτρέπουμε να αναγνώσετε προσεκτικά. Αυτοί οι φορείς ελέγχουν πως χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν παρέχετε αυτά σε αυτούς τους φορείς ή όταν αυτοί αποκτούν αυτά με τη χρήση cookies. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την χρήση των δεδομένων σας από άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες μπορείτε να μεταφερθείτε μέσω των ιστοσελίδων, των οποίων υπερσύνδεσμοι φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα μας aretousa-wines.com.

Αν μας ακολουθείτε ή με οποιονδήποτε τρόπο αλληλεπιδράτε μαζί μας στις σελίδες και τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούμε, όπως τα Instagram, Facebook, και Google+, οι πληροφορίες που μας παρέχετε θα υπόκεινται τόσο στη δική μας Πολιτική Ιδιωτικότητας όσο και στην Πολιτική Ιδιωτικότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

(11) Πώς μπορούμε να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική

Σε περίπτωση αλλαγών στην εταιρική ή οργανωτική δομή της επιχείρησής μας ή εξαγοράς αυτής ή συγχώνευσης με άλλη επιχείρηση, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν στο νέο φορέα της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (για παράδειγμα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email που έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό σας) για μία τέτοια αλλαγή και θα σας εκθέσουμε τις επιλογές σας. Μπορεί να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τη δοθείσα συγκατάθεσή σας για την από πλευράς μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, ενδέχεται να αναθεωρούμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική και να δημοσιεύουμε την πιο πρόσφατη έκδοσή της. Κάθε τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας θα ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα μας. Σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά την Πολιτική Ιδιωτικότητας της ιστοσελίδας μας για να ενημερώνεστε για πιθανές τροποποιήσεις που ενδέχεται να έχουν γίνει σε αυτή.

Αν μετά από κάποια αναθεώρηση μειωθεί ή αλλάξει ουσιωδώς το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας στην από την εταιρεία μας επεξεργασία αυτών.

(12) Πού και με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, παράπονα ή να έρχεστε σε επαφή μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική

Εάν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας από την εταιρεία μας των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email [email protected].

(13) Αποστολή newsletter

Για την αποστολή των newsletters, και για την προστασία των δεδομένων σας, εμπιστευόμαστε και συνεργαζόμαστε με την πλατφόρμα  (MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE,  Suite 5000, Atlanta, GA 30308,www.mailchimp.com, MOSS No. EU 826 477 914) στο οποίο δίνουμε με τη συγκατάθεσή σας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την αποστολή των newsletters σύμφωνα τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου του.  

Μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των ΔΠΧ απευθείας μέσα από το προφίλ Χρήστη σας ή να το ζητήσετε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Στην τελευταία περίπτωση, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερών, ενημερώνοντας σας γραπτώς, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( Ε.Ε. 679/2016).

 

Για κάθε παράπονο έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε ερώτημα ή καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το aretousa-wines.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης οίνου, άλλων οινοπνευματοδών ποτών και προϊόντων σχετικά με αυτά μέσω του Διαδικτύου, της ατομικης εταιρείας με την επωνυμία «Ποντικάκης Διονύσιος», και διακριτικό τίτλο Aretousa Wines & Spirits, (ΑΦΜ: 105787515, ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, Λεωφ. Αγ.Μαρίνας-Κορωπίου 411, με αριθμό ΓΕΜΗ:5376201000.

 

1. Εισαγωγή

 

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας που βρίσκεται στη διεύθυνση www.aretousa-wines.com. H περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.aretousa-wines.com συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

 

Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (του λοιπού «Όροι») που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των ιστοσελίδων που περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους χρήστες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

To aretousa-wines.com έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με του παρόντες γενικούς Όρους χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το aretousa-wines.com των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Το aretousa-wines.com δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

Κάθε χρήστης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

 

2. Γενικά

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το wecare.gr μέσω αυτού.

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το aretousa-wines.com δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών.

Το aretousa-wines.com προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Δικαιούται επίσης το aretousa-wines.com να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του.

Το aretousa-wines.com  δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση του aretousa-wines.com.

Το aretousa-wines.com  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Το aretousa-wines.com  όμως δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του aretousa-wines.com να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα,το aretousa-wines.com   δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

 

3. Περιορισμός ευθύνης

Οι χρήστες που δεν εμπιστεύονται το aretousa-wines.com  καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

To aretousa-wines.com  δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τoυ wecare.gr.

To aretousa-wines.com  δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από τo aretousa-wines.com  και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει το aretousa-wines.com.

To aretousa-wines.com  δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων,  ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προιόντων.

To aretousa-wines.com  δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Οι παρεχόμενες, από τους έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη, την ομορφιά και την αισθητική προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών μας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν.

Οι, σε απάντηση ερωτημάτων χρηστών, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από τον παρόντα δικτυακό τόπο είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται όμως με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί, τα χαρακτηριστικά των οποίων (πληροφοριών) δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε. Σε περίπτωση, δε, παροχής από τον χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται η Εταιρεία μας από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή.

Το aretousa-wines.com  σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, το aretousa-wines.com  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης,το wecare.gr δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για το wecare.gr, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

Ο παρών δικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, το aretousa-wines.com δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του aretousa-wines.com, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι το aretousa-wines.com ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

4. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.aretousa-wines.com υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης οι χρήστες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι, δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette), η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά.

Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στο aretousa-wines.com να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δικαιούται το aretousa-wines.com για παράδειγμα, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη βέβαια την αρχή της αναλογικότητας.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται ακόμα, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το aretousa-wines.com μέσω αυτού. Η χρήση του δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης του aretousa-wines.com, για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά. Επίσης υποχρεούται κάθε χρήστης/επισκέπτης να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει το aretousa-wines.com, λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στο aretousa-wines.com άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια.

 5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία στο aretousa-wines.comκαι προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία του aretousa-wines.com εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το wecare.gr  και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία της aretousa-wines.com ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια του aretousa-wines.com ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Οι πληροφορίες που τυχόν υποβάλλουν χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου στο aretousa-wines.com μέσω αυτού, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Ακόμα, το aretousa-wines.com μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες.

6. Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα

Στον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ενδέχεται να περιλαμβάνονται διαφημίσεις με οποιαδήποτε μορφή, όπως ενδεικτικά διαφημιστικά εικονίδια (banners), σύνδεσμοι υπερκειμένου σε κείμενο (text links) και πλαίσια (frames). Η Εταιρεία μας σέβεται τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αθεμίτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή (ν. 146/1914 και 2251/1994). Ειδικότερα απέχουμε από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σεβόμενοι τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, ενεργούμε με επαγγελματική ευσυνειδησία ακολουθώντας τους κώδικες συμπεριφοράς  που δεσμεύουν την εμπορική δραστηριότητά μας με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτηση των καταναλωτών μέσα από υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Τηρώντας υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας, απέχουμε από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Παρέχουμε στον υποψήφιο πελάτη μας όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματά του ως καταναλωτής και άρτια πληροφόρηση για τους γενικούς και ατομικούς όρους συναλλαγών προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση προτού συμβληθεί με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Εξάλλου απέχουμε από επιθετικές εμπορικές πρακτικές στην προώθηση των προϊόντων μας σεβόμενοι πλήρως την ελευθερία επιλογής των υποψηφίων πελατών μας, φροντίζοντας για την πλήρη ενημέρωσή τους για, τα εκ του νόμου ή της μεταξύ μας σύμβασης, δικαιώματά τους.

Οι διαφημίσεις που αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο, με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων των διατάξεων της Υ6α/776/20.7.1993 (για τη διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων), δεν αποτελούν συγκαλυμμένες διαφημίσεις οι οποίες απαγορεύονται κατ’ αρθρ. 5α ΠΔ131/2003, παραπλανητικές διαφημίσεις οι οποίες απαγορεύονται κατ’ άρθρ. 3 ν. 146/1914. Τυχόν συγκριτικές διαφημίσεις στον παρόντα ιστοχώρο συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του αρθρ. 9 παρ. 2 του ν. 2251/1994. Προσθέτως ενημερώνουμε τους επισκέπτες του ιστοχώρου μας με κάθε πρόσφορο μέσο που προβλέπει ο νόμος σχετικά με το είδος των προσφερόμενων από εμάς πληροφοριών και συγκεκριμένα για το αν και πότε αποτελούν διαφήμιση.

Οι προσφορές, εκπτώσεις και δώρα, οι διαφημιστικοί διαγωνισμοί και τα  παιχνίδια, στο μέτρο που επιτρέπονται κατά το ισχύον δίκαιο (αθεμίτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή), είναι σαφώς αναγνωρίσιμα, η πρόσβαση στους όρους υπό τους οποίους μπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις προσφορές ή με τους οποίους μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς είναι εύκολη, οι δε όροι παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς. Περαιτέρω η παροχή δειγμάτων και δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς προηγούμενη παραγγελία, διεξάγεται νόμιμα με τρόπο θεμιτό και με σεβασμό στο ισχύον δίκαιο (αρθρ. 4 παρ. 5 εδαφ. β΄ ν. 2251/1994). Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, δεν θα σας αποστείλει ποτέ μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία (μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – spamming). Μηνύματα με διαφημιστικό περιεχόμενο και μηνύματα ενημέρωσης για προσφορές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, εκπτώσεις και διαγωνισμούς θα λαμβάνετε μόνο εφόσον εγγραφείτε στο Newsletter του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Η Εταιρεία μας, κατά την εν γένει χρήση εμπορικών επικοινωνιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα σέβεται τους επαγγελματικούς κανόνες που διέπουν την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και το ήθος του επαγγέλματος, το επαγγελματικό απόρρητο, την εντιμότητα προς τους πελάτες και τους συναδέλφους και τους κανόνες δεοντολογίας (αρθρ. 7 ΠΔ 131/2003).

 

7. Ασφάλεια

Το aretousa-wines.com αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Οι χρήστες ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους. To aretousa-wines.com χρησιμοποιεί κωδικοποίηση SSL μεγεθος κλειδιού 4096 bits.

8. Cookies

Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και αυτός χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε το aretousa-wines.com να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο το aretousa-wines.com να προσφέρει στους χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου σημαντικές υπηρεσίες όπως, κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

 

9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο Ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο Ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.